Τα καζάνια αλλάξανε πάνε "γιαψαράκι" και σας περιμένουν με νέες μοναδικές γεύσεις στην ίδια διεύθυνση στην πλατεία Νέας Πεντέλης

Σε λίγα δευτερόλεπτα θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα μας